Tendrup Hovvej 7a, 8543 Hornslet, Tlf.: 87 53 57 90
Om Bækdalen
Børnehuset Bækdalen er en kommunal integreret 0 – 6 års daginstitution, som åbnede 1. oktober 2006 i midlertidige lokaler. Den 1. august 2008 flyttede vi ind i vores nye dejlige hus. Vi er normeret til 1 vuggestuegruppe og  3-4 børnehavegrupper, antal børnehavebørn varierer hen over året.

Bækdalen har en stor legeplads bl.a. med skrænter, der animerer til gode lege, ligesom fodboldbanen og legehuse flittigt benyttes. Grunden har kun ét bevaret birketræ, derfor har vi plantet mange små træer dels på skrænterne og dels i terrænet – vi ser frem til at disse træer bliver til dejlige "skove"!

Hvert forår har vi i samarbejde med vores forældreforening "Aktive forældre" en arbejdsdag, hvor der især på legepladsen bliver bygget, ryddet op, plantet og meget mere. En rigtig god dag for alle.

Huset er funktionsindrettet med bl.a. legerum, tumlesal, værksted, og torvet, hvor vi både starter og slutter dagen i fællesskab.

Vi har arbejdet meget med indretning og pædagogik og har især fokuseret på vores meget store fællesrum. Fællesrummet er opdelt af mange små legeøer, der er med til at skabe overskuelige legerum for børnene.

Vuggestuegruppen "Toddlerne" har egen stue. Børnehaven er opdelt i 3 grupper –  to grupper med børn i alderen 2,10 år til ca. 4 (Grinebider og Spilopper) og en gruppe (Filurer) som er de ældste og kommende skolebørn. Til hver gruppe er tilknyttet fast personale. Når et barn starter - både i vuggestue og i børnehave - tilknyttes en kontaktperson, som især i starten har sit særlige fokus på barnet og familien.

Vi har en kostpolitik, som vi forventer at forældrene bakker op om. Vores politik har fokus på "et minimum af sukker".

Vi er et samlet hus, hvor  små og store børn kan nyde godt af hinandens samvær.  I praksis er vi alle sammen om morgenen og sidst på eftermiddagen i vores fællesrum. Ligesom alle mødes i leg på legepladsen. Døren indtil Toddlerne (vuggestuen) kan i løbet af dagen være lukket, idet der er behov for at trække sig tilbage til den trygge base og skabe fred og ro.

Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i legen, både for små og store.

Vores værdier:
Vi ønsker at skabe et pædagogisk fagligt miljø, hvor vi dels tager afsæt i Syddjurs Kommunes værdier - ÅBENHED, KVALITET, UDVIKLING og RESPEKT.

Tendrup Hovvej 7a, 8543 Hornslet, Tlf.: 87 53 57 90