Tendrup Hovvej 7a, 8543 Hornslet, Tlf.: 87 53 57 90
Forældresamarbejde
Vi lægger vægt på, at samarbejdet med forældrene præges af gensidig tillid og respekt. Det kræver, at vi har kendskab til hinanden. Derfor ønsker vi, at der skabes sammenhæng mellem hjemmet og Bækdalen, så hverdagen for barnet bliver så harmonisk som muligt.

Når familien starter i Bækdalen får barnet tilknyttet en kontaktperson, som følger barnet indtil det skifter gruppe.  Forældre er selvfølgelig velkommen til at kommunikere med alle personaler, men der vil gennem hele barnets tid i institutionen være en kontaktperson, som har et særligt ansvar for barnet. Når et barn har været i huset i ca. 3 måneder tilbydes forældre en samtale for at tale startforløbet igennem.

Vi har forældresamtaler, når barnet er på vej mod de 3 år og igen på vej mod de 6 år (skoleparathed, hvor der tages udgangspunkt i Læringshjulet).

Derudover er forældre altid velkomne til at få en samtale med kontaktpersonen eller lederen.

I disse situationer kan forældre være trygge ved, at vi vil indkalde til en ekstra samtale:

  • hvis barnet ikke trives
  • hvis barnet ikke udvikler sig optimalt og der er brug for særlig indsats og støtte
  • hvis forældrene skal skilles

Vi samarbejder med pædagogisk psykologisk rådgivning i Syddjurs Kommune, hvor vi bla.a. har mulighed for at afholde tværfaglige konsultative møder sammen med forældrene. Se pjece her: Det konsultative møde

Tjek også dette link vedr. forældretelefonen: http://www.bh-aagaarden.dk/hjemmesideindhold_responsive/indhold4.aspx?id=116&wid=146&cook=true

I hverdagen lægger vi vægt på den daglige kontakt ved aflevering og afhentning. Vi er gerne behjælpelige med viden og støtte omkring problemstillinger i forhold til barnet og familien.

Forældremøder holder vi mindst en gang om året. Vores forårsmøde ligger fast med valg til bestyrelsen og til aktive forældre. Forældrene har mulighed for at få indflydelse via forældrebestyrelsen.

Forældrene er en stor hjælp, når der skal laves praktiske opgaver i huset. I samarbejde med aktive forældre afholder vi en arbejdsdag - en lørdag i foråret, hvor vi sammen løser store som små arbejdsopgaver af forskellige karakterer.
 

Sidst opdateret 11. januar 2019
Tendrup Hovvej 7a, 8543 Hornslet, Tlf.: 87 53 57 90